!
!
Båter
!
!
RTR RC SPEED BT 35CM

Hurtig liten fjernstyrt selvoprettelig speed båt. 

2.4GHz fjernstyring 

Opp til 150 meters rekkevidde

 Alt inkluderet (mangler kun 6 stk. AA batterier til fjernstyring)

17 til 20 km/t 

60 minutters lade tid

6 til 9 minutters kjøretid på en batterioppladning

Kan kjøre både frem og rygge tilbake.