Canary - Digital Radonmåler

For måling av radongass i innemiljø.

Canary er et digitalt måleinstrument for radongass utviklet av det norske teknologiselskapet Corentium AS. Bak Corentium står forskere og utviklere fra bl. a. CERN, NTNU og Universitetet i Oslo.

Instrumentet gir deg mulighet til selv å avlese gjennomsnittlig radonnivå for siste døgn, siste uke, og for det siste året. Instrumentet kan flyttes fra rom til rom for å få full kontroll over radonnivået i boligen, på arbeidsplassen, på skolen eller i barnehagen. Canary gjør det enklere å lokalisere kilden til innsig av radongass i bygninger. Om radonnivået er over den grensen myndighetene har satt, kan en selv selv utføre enkle ventilasjonstiltak og måle effekten av disse, før mer omfattende tiltak eventuelt må vurderes.

Måleresultater kan dokumenteres ved å fylle ut et rapportskjema som er tilgjengelig i menyen under. Dersom målingen er i samsvar med retningslinjene fra Statens Strålevern vil skjemaet fungere som godkjent dokumentasjon av radonnivået.

 <<